Onrust in je hoofd…dat kun je voorkomen door desidentificeren van gedachten.

Soms zit je hoofd vol met gedachten. Dat geeft veel innerlijke onrust.Zestigduizend tot tachtigduizend. Dat is het gemiddelde aantal gedachten dat voorbij komt op een dag. De meeste mensen zijn volledig geïdentificeerd met hun gedachten. Met de verhalen die zich afspelen in hun hoofd en de bijbehorende identificaties. In onze westerse wereld hebben we al jong geleerd op het denken te vertrouwen.

Dat betekent in veel gevallen dat we te ‘hoofdig’ zijn geworden. Je leven besturen vanuit ‘je hoofdkantoor’ is het beste recept voor spanning en onrust in je leven. In mijn coachings komt het vaak terug: we geloven onze gedachten en brengen onszelf terug naar een verhaal. We herhalen keer op keer dit verhaal in onze eigen gedachtenwereld en creëren daarmee ook overeenkomstig onze realiteit.

Wat blijft er over als je het verhaal weghaalt? Wat is er dit moment? En nu?

 

Wie ben je zonder dit verhaal?

In bewustzijnscoaching noemen we het verhaal: de gedachten die je hebt over de werkelijkheid. Over jezelf, over anderen, over de situatie, over de omstandigheden, over de wereld. Gedachten zijn echter geen feiten. Ze gaan zelden over het hier-en-nu. Maar vooral over wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren of wat al achter je ligt. Gedachten zijn verbonden met het denkbeeldige ‘ik’, dat het leven moet besturen. Zo creëren gedachten onrust in je hoofd. Ga maar na: als je slaapt gaat het leven vanzelf. Je bent er nog steeds maar niet met al je identificaties.

 

Net voordat je wakker wordt, ben je een moment leeg. Daarna start als het ware het hele besturingssysteem weer op. Als met 1 druk op de knop is er weer identificatie met alle rollen die je hebt en bijbehorende ‘problemen/uitdagingen’.
Gedachten geven ons op verschillende manieren spanning. De meeste spanning in ons leven komt voort uit verzet tegen wat er is, de ervaring, in het moment.  Dit is niet goed genoeg of ik ben niet goed genoeg (zelfafwijzing). We identificeren ons met een verhaal.

 

Luchtbellen

Kijk eens goed wat gedachten zijn. Je kunt ze niet vastpakken, je kunt ze niet kiezen. Ze komen op en verdwijnen weer. Elke gedachte kun je zien als een informatiepakketje met een bepaalde trilling. Elke gedachte heeft invloed op je stemming en direct een effect op je lichaam. Een positieve gedachte leidt tot een gevoel van ontspanning en rust. Een negatieve gedachte veroorzaakt direct spanning in je lichaam.

Gedachten volgen elkaar op in fracties van seconden. Sommige gedachten blijven kleven en plakken als luchtbellen aan elkaar. De mind, het denken is associatief en creëert ideeën, verbanden, verhalen om de wereld overzichtelijk te maken. Dat betekent echter niet dat we de wereld helder waarnemen. Het denken ziet de wereld fragmentarisch. Het ziet vooral dat, wat je (her)kent en waar je aandacht op gericht is. Een mooi voorbeeldje hiervan is de volgende ‘awareness test’.

 

In de ‘awareness test’ in dit filmpje zie je dat het denken een fragment van de werkelijkheid ziet. Je ziet niet alles. Je ziet alleen daar waar je aandacht op gericht is. 

 

Functionele gedachten

Uiteraard zijn er ook functionele gedachten. Zij hebben betrekking op je praktisch functioneren in het leven van alledag. Bijvoorbeeld ‘Ik moet de richtingaanwijzer uitdoen als ik hier linksaf sla’, ‘Wat zal ik eten en welke ingrediënten heb ik nodig?’, ‘Ik moet om 13.00 uur op de afspraak zijn en daarvoor om 12.30 uur vertrekken’. Ook helpt het denken je de wereld in te delen in een overzichtelijk geheel. De wereld zou anders veel te overweldigend zijn. Het denken helpt je labelen, herkennen, analyseren en verbanden leggen. Hartstikke handig. Functionele gedachten nemen zo’n 5-10 % van ons werkgeheugen in. De rest van onze gedachten kun je zien als een radioverslaggever die de wedstrijd becommentarieert, maar er geen enkele invloed op heeft.

 

Wakker zijn

Een kenmerk van wakker worden is dat je het denken gaat doorzien. Je ziet dat het leven zich niet laat besturen vanuit het ‘hoofdkantoor’. Je durft je te begeven in het gebied van controle loslaten en het onbekende. Je durft te zeggen en te zien dat je eigenlijk niets weet. Denk maar eens aan de mooiste dingen die je zijn overkomen. Als je kinderen hebt: de geboorte van je kinderen. Als je een geliefde hebt: het moment dat je hem of haar tegenkwam. Een geluksmoment dat je overvalt. Had jij dat van te voren kunnen bedenken? Maar ook: ziekte, verlies, verdriet. Heb jij er iets over te zeggen?

 

Als je wakker wordt en er ontstaat meer helderheid dan zie je dat het bestaan vanzelf gaat. Het leven ontvouwt zich vanzelf. Dat alles plaats vindt in bewustzijn. Dat betekent niet dat je helemaal niets meer doet. Je beschikt over een intuïtieve, aangeboren intelligentie. In elk moment is er een helder onderscheidingsvermogen en een respons.  Om in deze vrijheid te leven, moet je tot een ding bereid zijn. Je wil en ik-identificatie opgeven. Je leeft in overgave en zonder de behoefte om te weten. Zonder de behoefte om te begrijpen. Zonder de behoefte een verhaal te hebben kan een enorme ontspanning ontstaan.

 

Gedachten zijn als luchtbellen die weer uiteen spatten onder de kracht van bewustzijn. Zolang je maar goed kijkt. Jij bent de oneindige heldere ruimte waarin gedachten, gevoelens en sensaties verschijnen en weer verdwijnen.

 

De meditatie Desidentificeren van gedachten leert je de gedachtenstroom zien en te laten voor wat het is. Zodat je de ruimte en vrijheid ervaart van simpelweg aanwezig zijn. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Dat is er altijd. Het enige dat je zeker weet is dat je er bent. Ik ben. Je leeft. Je bent vrij.

 

Tips:

In het dagelijks leven kun je meer bewustzijn in het denken brengen. Oefening baart kunst:  

  • Ga eens na welk patroon zich herhaalt in je leven. Speur de gedachte/overtuiging op die ermee verbonden is. Is deze gedachte dienend aan jouw vreugde? Is deze gedachte dienend aan liefde?
  • Is deze gedachte nu waar? Kun je zeker weten dat deze gedachte nu waar is?
  • Hoe zou je zijn zonder deze gedachte of zonder het verhaal dat je voedt via deze gedachte?
    Zodra je een gedachte herkent als gedachte, ben je bewust en heeft de gedachte haar kracht verloren
  • Vaak willen we af van bepaalde gedachten. Draai het eens om: probeer eens hoe lang je 1 gedachte vast te houden, hoe lang lukt dat?
  • Pauzeer je aandacht voor gedachten nu op dit moment: 1 tot 5 seconden. Een seconde aandacht voor bewustzijn. Dit kun je gedurende de dag oefenen en zo leren je aandacht te verschuiven naar bewustzijn.
  • Je kunt je gedurende de dag verwonderen over alle gedachten die opkomen. Waar komt deze gedachte vandaan? Vermaak jezelf met het waarnemen en dit kan een grappige bezigheid worden.
  • Adem een keer diep in en uit. Je hebt een gedachtenstroom doorbroken. Neem opnieuw waar wat er opkomt.