zelfonderzoek

Leer de dingen te zien zoals ze Zijn, zonder verhaal

Zelfonderzoek gaat over het onderzoek van je ware aard en de werkelijkheid. Non-dualiteit verwijst naar het gegeven dat alles één is,  maar dat wij de realiteit meestal niet zo waarnemen. Non-dualiteit, oftewel advaita, betekent geen-twee. Het idee stamt uit de vedanta, een oude Indiase filosofie. Er wordt mee bedoeld dat alles  energie is, één bewustzijn. Het is een illusie om dingen gescheiden te zien. Als je deze gedachte goed laat bezinken, besef je welke verstrekkende consequenties dat kan hebben voor je wereldbeeld.

Onwetendheid

Als baby zijn we puur en zonder maskers. Een jonge baby ervaart geen afgescheidenheid en is een met zijn omgeving en met elke ervaring. In de natuurlijke ontwikkeling van de mens vormen we een ik, een ego-identiteit en daarmee voelen we ons afgescheiden van de rest. We beschouwen onszelf als een individu, een IK. We ervaren verschil tussen onszelf en de ander, tussen man en vrouw, leven en dood, goed en kwaad, donker en licht. De leer van non-dualiteit verwijst naar het gegeven dat er in werkelijkheid alleen maar eenheid is. Dat is wat je bent: ZIJN. Het iets dat je ‘ik’ noemt bestaat dus niet als zodanig – het is een gedachtenconstructie. Ondanks alle uiterlijke verschillen zijn we allemaal – alles wat er is – één. Alles is bewustzijn. Maar dat weten we niet meer: we zijn onwetend geworden. Al het lijden in de wereld komt voort uit deze onwetendheid. Jonge kinderen hebben van nature een levensvreugde en zijn totaal aanwezig in elk moment. Zij zeggen niet dat had ik anders moeten doen of beter moeten doen. Zij hebben nog niet het besef van tijd en nog niet de conditionering dat ze anders zouden zijn dan ze zijn. Op latere leeftijd raken veel mensen deze puurheid kwijt. Ze gaan wonen in hun hoofd, willen zichzelf verbeteren of veranderen en proberen het leven te besturen en te controleren. Er ontstaan verhalen over de werkelijkheid en wie we zijn  (rollen, identificaties), er ontstaat  verzet tegen wat er is. Of het een ervaring is, een gebeurtenis of emotie. Zo ontstaat er spanning en afgescheidenheid.

Zelfrealisatie

‘Zelfrealisatie is het tegenovergestelde van onwetendheid. Het Zelf te herkennen als het enige ware en al het andere als tijdelijk en vergankelijk is vrijheid, vrede en geluk’, aldus Shri Nisargadatta Maharaj.

Hoe herken je het Zelf? Door je aandacht af te stemmen op je hart en je lichaam te ontspannen. Je richt je op de waarnemendheid en dat waarin alles verschijnt. In zelfonderzoek stel je de vraag Wie ben ik?. ‘Het enige waar je tenslotte volmaakt zeker van bent, is dát je bent. Dit ‘Ik ben’ is zeker. Zo kun je het wezenlijke ontdekken in alles wat verschijnt. Er ontstaat een intimiteit met alles wat er is. Een poort naar het Zelf is volledige onvoorwaardelijke overgave. Een tweede poort is liefde, liefde omvat alles. Een derde poort is onderzoeken wat het is wat aan elke ervaring vooraf gaat. Gedachten, gevoelens, sensaties zijn allemaal tijdelijk. Zonder jouw aanwezigheid werden ze niet waargenomen. Wat is het wat altijd aanwezig is?

Bewustzijn

Misschien heb je wel eens een ervaring gehad waarbij je er niet meer was. Een staat van bewustzijn die tijdloos en ruimteloos is. Tijdloos en ruimteloos. Een staat van verlichting. Voor de meeste mensen onder ons is het al uniek als we enkele van die verlichtingsmomenten kennen in het leven. Zodra je gaat zoeken naar deze staat van Zijn, ontstaat er een beweging uit dit moment vandaan. Dan kijk je er overheen: het leven zoals het zich vanzelf ontvouwt – zonder dat er een eigen wil is of dat je iets doet. Moeiteloos en vanzelf. Voor de mind is dit alles niet te bevatten. De mind leeft in de illusie van afgescheidenheid en denkt alles te kunnen regisseren.

Je kunt kijken naar alles wat in jou verschijnt. Je kunt je aandacht verleggen naar gewaarzijn. Naar dat wat vooraf gaat aan de identificatie met je lichaam, gevoelens of gedachten. Dit komt omdat je altijd en eeuwig bewust bent van alles wat er gebeurt. Kortom je bent bewustzijn. Dat wat aan alles vooraf gaat. Dat is wat je bent. Een mysterie…

Inspirerende leraren op het gebied van non-dualiteit zijn: Ramana Maharsi, Jeff Foster, Benthino Massaro, Jan Koehoorn, Jan den Oever,  Pranjaparamita, Hans Laurentius, Mooij, Paul Smit, Lisa Cairns en Adyashanti.

 

Je kunt een afspraak boeken voor individuele begeleiding of meedoen in de Verdiepingsgroep Zelfrealisatie

 

Ontvang de gratis 5-daagse videoserie over Zelfrealisatie. Elke dag een inspirerende tekst of herinnering aan je essentie. 

Dat helpt je om wakker te blijven.  Schrijf je in via deze link.