Mindful werken 
effectief zijn op je werk


Werken vanuit veerkracht, het hier-en nu en effectief omgaan met verandering

Hoe ga je gemakkelijker om met werkdruk en veranderingen? Hoe werkt dat in je brein? Hoe kun je omgaan met stress en weerstand? Hoe werk je effectief en met betere concentratie en focus? Hoe ontwikkel je mentale veerkracht en rust, ongeacht de omstandigheden? Mindfulness inzetten op de werkvloer geeft je medewerkers de mogelijkheid zelf regie te nemen in fysieke en mentale vitaliteit. 

De huidige werkomgeving is voor veel kenniswerkers een omgeving waar je wordt uitgedaagd om: 

  • Om te gaan met werkdruk en verandering en onvoorspelbaarheid in de werel werkdruk en minder vaste teams
  • Omgaan met weerstand, grenzen   
  • Emoties reguleren en rust vinden in de hectiek
  • Leren stoppen met werk en schakelen tussen doen en zijn  (neiging tot overpresteren en doorgaan)
  • Kiezen voor rust, een pauze en werken vanuit presentie bewustzijn en helderheid.

Alles werkt weer.
Als je een moment uitlogt.

Inclusief jezelf.

Opbouw programma Mindful Werken:

Centraal in het programma  staan de zeven basisprincipes uit de mindfulness. Je oefent dagelijks en heel praktisch met een nieuwe (innerlijke) houding passen in je werk: vertrouwen, (los)laten, aandacht, vriendelijk, open blik, nieuwsgierig, acceptatie en begrip. Je oefent deze principes te integreren in je dagelijks leven en zo word je efficiënter en energieker. De training leidt je door de volgende onderdelen:


Individueel coachingstraject

Een individueel coachingstraject bestaat uit 6 sessies plus een intake. Aan de hand van het werkboek Mindful Werken gaan we praktisch aan de slag en passen we de principes toe op jouw dagelijkse werk. Je ontvangt korte huiswerkopdrachten en oefenbestanden om thuis mee te oefenen. Daarnaast kijken we heel specifiek welke automatische patronen jouw onnodige stress geven en ga je oefenen met bewustzijn en nieuw gedrag.

Training op de werkvloer: omgaan met verandering 

Deze training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur of zes dagdelen van 2 uur plus korte huiswerkopdrachten. Deelnemers ontvangen het werkboek en oefenbestanden om thuis dagelijks te oefenen. Naast een theoretisch kader waarin kennis wordt gemaakt met de principes van mindfulness, is er een theoretisch kader, behandelen we cases uit de werkpraktijk en is er veel ruimte voor reflectie en oefenen. Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Reacties uit de evaluatie deelnemers Provincie Friesland:

Top ontwikkelprogramma: de docent en het werkboek (incl. apps met geluidsbestanden) erg leerzaam en heel veel concrete tips.

Ontspannend, leerzaam, prettig, een rustpunt in de drukke week. Maaike bracht het op een duidelijke en prettige manier en loodste ons goed door de oefeningen.

Goede opbouw: uitleg / interactie deelnemers / filmpjes dat hielp me om actief mee te doen. 

Wat ik heb geleerd is dat ik vanuit ontspanning veel effectiever ben in mijn werk:

  • jezelf met mildheid waarnemen werkt ontspannen
  • Je omgeving met opmerkzaamheid waarnemen werkt ontspannen
  • Een korte ademhalingsoefening of meditatie werkt ontspannen en ook de loopmeditatie hielp me dagelijks weer fris en met focus aan het werk te gaan. 

Ik heb geleerd beter te structureren, mijn prioriteiten te stellen en daar echt ruimte voor te nemen. Zo kan ik mijn werk en prive bewuster indelen en behoud ik veel meer energie. 

Maaike is een heel ontspannen coach die alles goed kan overbrengen. Theorie en praktijkoefeningen kan ze ook goed in elkaar laten doorlopen.

Door haar eigen ervaringen te delen stelt ze zich kwetsbaar op waardoor ik mij veilig voelde in de training. Ik kon het ook heel praktisch toepassen door de coaching in de praktijk. 

Meer weten? Of wil je de opbouw van het programma ontvangen? Stuur hieronder een berichtje, dan ontvang je het programma per mail.