Wat je werkelijk bent, gaat vooraf aan elk idee

Zelfrealisatie betekent jezelf realiseren dat je bewustzijn bent. Steeds meer verschuift je referentiepunt van het denken naar Zijn – zonder ideeën. Om te Zijn heb je geen denkwerk nodig. Als je jezelf realiseert dat je puur, tijdloos gewaarzijn bent, doorzie je steeds sneller je denkverhalen, ideeën en concepten. Dat je daarmee jezelf reduceert tot een idee, een zelfbeeld en een leven in verkramping. 
Dit vraagt je echt een wakkere houding. Voor je het weet, ben je weer met je aandacht verloren in een verhaal. Wakker zijn vraagt je aandacht gedurende de dag…terug naar het gewaarzijn. Welk verhaal herhaal ik steeds in mijn hoofd? Is dat verhaal werkelijk waar? Hoe zou het zijn als ik dit verhaal zou laten voor wat het is? 
 
Hoe is het als ik mijn aandacht breng bij dat wat er aan vooraf gaat? Dat wat alles waarneemt?
Geluiden… Gedachten…Ideeën….
Alles vindt er in plaats. Je kunt je aandacht nu heel direct richten op het kijken…
 
Als je steeds minder energie geeft aan ideeën, meningen, en regelmatig stopt en kijkt.
Dan kan er een stille aanwezigheid voelbaar worden. 
Het Zelf is vrij en licht en blijft onaangetast, door welk verhaal dan ook. 
 
Kun jij voor een moment zonder verhaal of idee zijn? 
In de volgende blog, ga ik verder in op desidentificeren: zonder verhaal zijn.