Meditatie 1 - boek Stilte ZIJN

Op zoek naar ik 

Meditatie

Kijk naar binnen
En ga op zoek naar dat "IK"
Waar kun je het vinden? 

Herhaal steeds weer de vraag
"Wie ben ik?"

Alle rollen die je in je leven aanneemt
kun je onderzoeken
Is dat wat je werkelijk bent? 

Wat ben je
voorbij al je identificaties? 


IK is een gedachte

In het vormen van onze identiteit in de samenleving plaatsen we het IK centraal. We worden voortdurend bevestigd in deze identiteit en creëren een IK-structuur: een denkbeeldig zelf, een persoonlijk zelf. Een beeld van onszelf, van wie we zijn en alles wat we moeten bereiken. Kijk maar eens goed, dan zie je dat al je problemen beginnen met het woordje IK! Ons bestaan wordt gereduceerd tot iets wat we niet werkelijk zijn. Het IK is een gedachte. Je zelfbeeld is niet meer dan een gedachtenconstructie. Niet meer dan een concept. Het is niet wat je werkelijk bent.


Heb je alle 11 meditaties aangevraagd? Dan ontvang je die vanzelf in je mailbox, elke dag 1 - 11 dagen lang. Voor       een wakker begin van je dag. Mocht je deze nog willen aanvragen dan kun je dat hier doen.

Bewustzijnscoaching