Meditatie 3 - boek Stilte ZIJN

Vergeet nu alles 

Meditatie

Vergeet nu alles
Vergeet je naam
Vergeet wie je zou zijn
Vergeet waar je naartoe wilde

Kijk, voel, luister naar wat is
wat nu is
in dit moment

Geef het geen betekenis
want wat ook je aandacht vraagt
het betekent niets

Geef het geen reden, geen doel
Het leven leeft, het is
Het danst, speelt en zingt

Zonder dat het daar ooit
een reden voor nodig heeft

Vergeet daarom alles
over wat dan ook

en kijk met verbazing
naar de wereld, naar jezelf en Stilte

Laat zelfs je idee over Stilte
meenemen door de wind. 


Vergeet nu alles

Het altijd aanwezige Bewustzijn noemen we Stilte of Waarheid. Het is de heldere liefdevolle realiteit, die we als mens zelden waarnemen. Onze aandacht is doorgaans gericht op de toekomst of op het verleden. Stilte spreekt in het moment. Bovendien kan ze pas worden waargenomen voorbij de mentale ruis die meestal ons dagelijks leven vult. Je kunt in dit moment de Stilte herkennen. Het is een kwestie van je aandacht richten en kijken. In deze pauze ben je bewust. Bewust van de leegte en volheid van het Zelf. Als je goed kijkt, zie je dat je helemaal niets weet. Datje niet weet wat zich het volgende moment zal voltrekken. Dat je niet weet wat het is dat alles laat bewegen, laat leven. Uit: boek Stilte Z I J N.

Bewustzijnscoaching