Meditatie 8 - boek Stilte ZIJN

Jij bent ook die ander 

Meditatie

Sluit je ogen en daal af naar je hart
Zie en voel hoe het afgescheiden Zelf
slechts bestaat als een idee en concept

Voel de liefde in je hart
en zie dat het leven niets anders wil 
dan liefhebben, uitdrukken, geboren worden
en weer sterven

Zie de mensen die je ergste vijanden waren of die
jou in het verleden iets hebben aangedaan
Ontmantel nu direct het verhaal
dat je via hen voedt
Zie ze geboren worden en weer sterven

Hun leven is niet hun leven, hun eigendom
Het vindt plaats in een seconde
in het oog van de onmetelijkheid
van het universum

Ze zijn slechts een fragment van liefde
in deze eeuwige cyclus
van leven en dood. 


Jij bent ook die ander, op een diepere laag zijn we met elkaar verbonden

Er kan een moment komen dat je gaat zien dat alles wat je over die ander denkt, over jouzelf gaat. Als dat gezien is, ontstaat er heling. Ook al heb je daar niet om gevraagd of was je er niet naar op zoek. Dat heeft onvermijdelijk zijn uitwerking op je omgeving. Er ontstaat een ontspanning en natuurlijkheid in contact met de ander. Er ontstaat een acceptatie en liefde. Een plaats en beschikbaarheid waarin je de ander eert als unieke uitdrukking van bewustzijn, hoe anders en vreemd het je ook voorkomt. Je weet op een diepere laag dat je een bent. Uit: boek Stilte Z I J N.


Bewustzijnscoaching