wat je ten diepste bent, is vrede

JAARTRAINING 


Verdiepingsgroep Stilte ZIJN

wat je ten diepste bent, is vrede
verdiepingsgroep
zelfrealisatie 


ZELFREALISATIE

Thema's jaartraining Stilte ZIJN

De Verdiepingsjaargroep Stilte ZIJN is ervaringsgericht en gericht op de herkenning van je ware aard als bewustzijn. In jou huist een stille vrede die onverwoestbaar aanwezig is. Het Zelf is tijdloos, grenzeloos en vrij. In het proces van ontwaken word je je bewust van wat je ten diepste bent. Dit proces kan behoorlijk intens zijn, vreugdevol, pijnlijk, verwarrend, zuiverend, maar altijd bevrijdend. Ik schreef erover in mijn boek Stilte ZIJN. 

'Dit proces van ontwaken voltrekt zich en wil jouw bevrijden. Je hoeft hier niets voor te doen, maar zeker is dat het je liefdevolle beschikbaarheid vraagt.'


Ontwaken is als een stille revolutie van binnen. Aan de buitenkant is je niets aan te zien, maar je kijk op de wereld en referentiepunt verandert radicaal. Je ziet dat alles zich afspeelt in jezelf en in jouw denkgeest. Je ziet dat er alleen maar eenheid is. Het denken kan deze eenheid niet zien. Het neemt de wereld waar in twee (duaal). 

'Zelfrealisatie: en dan?' 

Ik heb deze jaartraining opgezet vanuit de vraag: Zelfrealisatie en dan? Er komt een moment dat je ziet en begrijpt dat de manier waarop je altijd naar jezelf en de wereld hebt gekeken niet klopt. Je ziet dat je leven zich voornamelijk afspeelde in het verleden en de toekomst, terwijl het alleen maar NU geleefd wordt. Je ziet dat je jezelf hebt beperkt tot de hoofdpersoon in een verhaal.

Zelfrealisatie is de realisatie dat je bewustzijn en liefde bent. Als hiermee ook zelfverwezenlijking ontstaat, betekent dit dat je dit ook steeds meer kan ZIJN, kan belichamen in het dagelijks leven. Dat er meer helderheid en overgave ontstaat. 

Tegelijkertijd hebben we altijd te maken met verstorende emoties en verwarring. Omdat het ego-gerichte denken een sterk overlevingsprogramma is en veel afweer en weerstand biedt. 

 'Samen komen in stilte in een groep versterkt je proces en helderheid en geeft je de gedeelde herkenning en vreugde van bevrijding.'

Met deze jaargroep bied ik je de mogelijkheid om samen te komen met anderen langere momenten in stilte te ZIJN. Zelfonderzoek en meditatie is steeds weer een poort naar meer helderheid en vrijheid. Het rusten in ZIJN, geeft je onmiddellijke de herkenning en realisatie van compleetheid, heelheid en thuis. Samen komen in stilte in een groep versterkt je proces en helderheid en geeft je de gedeelde herkenning en vreugde van dit pad en de liefde voor Waarheid. 

 

 1 Stiltedag

 We starten met een Stiltedag bij New Eden, een prachtig retreat center in de landerijen en bossen nabij het Friese Beetserzwaag. Op een Stiltedag wordt je uitgenodigt om je denkverhalen te doorzien. Dit doen we door een dag niet te spreken. Hierdoor kunnen de bewegingen van je denkgeest kalmeren. De neigingen van je persoonlijke, dagelijkse zelf komen tot rust. Je herinnert je weer je ware aard als ontspannen en vrij. Omdat we met een groep stil zijn, versterken we dit veld van aandacht. Hiermee is een Stiltedag een krachtige ervaring in de herkenning van je ware natuur. 

2 Non-dualiteit, context en verdieping

 Het eenheidsbewustzijn is het vertrekpunt van de verschillende non-duale wijsheidstradities (Advaita Vedanta vanuit het hindoeisme en Dzogchen vanuit het Tibetaans Boedhisme) en de yogafilosofie. We oefenen met de grondhouding die bestaat uit presentie en waarnemendheid en het besef dat alles heel en compleet is.  De mooiste vraag die je jezelf kunt stellen is: Wie ben ik?  Wie of wat ben je als je alle concepten en identificaties weghaalt? Hoe herken je het Zelf? Je gaat terug naar je oorsprong en de herkenning van je Boeddhanatuur. 

3 Het ego & de IK-Kramp

‘Alles wil gekend worden’

Als je wakker wordt, ontstaat er meer zicht. Je krijgt meer zicht op je ware Zelf, maar ook op het ego, oftewel de IK-kramp. Deze toont zich als saboteur en haalt je weg bij liefde, vrijheid en licht. Het ego bestaat in werkelijkheid niet, maar zou je kunnen zien als een besturingsprogramma vol met overtuigingen, herinneringen, associaties die je helpen om te overleven en verhinderen om totaal kwetsbaar en open te zijn. 

Het ego staat gelijk aan IK: het Ik als middelpunt in je bestaan. In werkelijkheid bestaat dit IK niet en is het louter een gedachte. Helder is dat we vanuit het dagelijks leven meestal vanuit reactiviteit en het denken: vanuit de IK-kramp. In de beoefening van meditatie, rusten in ZIJN ontstaat steeds meer vrijheid en afstand naar deze sterke krachten. Daarin is een grote vreugde vindbaar: verlichting en bevrijding. 

Belangrijk is dat je niet van het ego af hoeft te komen, het doet gewoon mee en zal dat altijd blijven doen. Je krijgt in je meditatiebeoefening meer zicht, helderheid en vrijheid. 

4 Ontwaken naar Eenheid

Wat gebeurt er als je wakker wordt? Wat is het verschil tussen een verlichtings- of eenheidservaring en het directe pad? Bestaat er uiteindelijk zoiets als ‘verlicht’ zijn? Verlichting ziet er in de praktijk anders uit dan je dacht. Zelfonderzoek betekent dat je je ware aard onderzoekt en dat doe je door je aandacht en prioriteit steeds weer te leggen bij de onmiddellijke herkenning van het bewustzijn. We werken met optiekverhoging en de herkenning van ontwaken op het niveau van het denken, hart en de buik. We herkennen de stilte en vrede die in ieder van ons aanwezig is. 

5 Verlichting in relaties

We definieren onszelf altijd in relatie tot een ander, een situatie, tot de omstandigheden. Vanuit de dualiteit en onze denkgeest nemen we onszelf waar als subject en object. Hierin ontstaat het lijden en de spanning in ons bestaan. Dit heeft zijn oorsprong in onze vroegste relaties die met onze ouders. Hoe speelt dit mee in je huidige relaties en hoe kun je je relatie(s) gebruiken als materiaal voor bevrijding en zelfonderzoek? Ten diepste zijn we een. Jij bent ook die ander, in ons hart weten we dat we verbonden en een zijn met alle levende wezens. In deze blog lees je hier meer over. We keren in meditatie altijd weer terug naar de belangrijkste relatie en dat is de relatie, verbinding met je essentie, het Zelf. Dat wat altijd liefdevol aanwezig en compleet is, onaangetast is en vervuld is van zichzelf. Het straalt door jouw heen, uit je ogen. Deze herkenning geeft steeds weer vreugde, vrijheid en liefdesmoed om jezelf te zijn en je vanuit je hoogste waarheid uit te drukken in je relaties. 

 

6 Stiltedag (optioneel)

 We sluiten af met een Stiltedag waarin je kunt integereren. Deze dag is optioneel en niet bij de jaartraining inbegrepen. 

7 en online meditatie momenten

In de zomer bied ik via de app van de Verdiepingsgroep momenten van mediatie aan en na de zomer is er een terugkom-moment online. 

Ervaringsgericht, praktisch en toepasbaar in je dagelijkse leven

Deze jaartraining is sterk ervaringsgericht, waardoor theorie en inzicht in non-dualiteit veranderen in doorleefde ervaringen.  Zelfrealisatie en inzicht (vanuit boeken en wijsheidstradities) is prachtig, maar vraagt ook om belichaming (embodiment).

Het proces van ontwaken is een grote verschuiving in je referentiepunt en je bestaan en kan heel vervreemdend zijn. Dit proces geeft bevrijding, verlichting, maar is ook pijnlijk en intens, als een zuivering. De Verdiepingsgroep is een bedding en stimulans om dit proces te vertrouwen en je leven ten dienste te stellen aan het verlangen naar Waarheid en bevrijding. En dit ook toe t passen en te integreren in je dagelijkse leven. 

Voor deelname aan de jaargroep is geen voorafgaande training vereist, wel is een kennismakingsgesprek om verwachting en wensen af te stemmen en te kijken of het aanbod bij je aansluit. De Verdiepingsgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers, aarzel je nog? Laat het mij weten, dan neem ik contact met je op om te kijken of het wat voor je is.  

JE KUNT AANVULLEND KIEZEN VOOR INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ JOUW PROCES.

Jaartraining Verdiepingsgroep 
  •  Zondagen in Sneek (10-16 uur) en online 
  • Meditaties en begeleiding via de app
  • gratis toegang tot online programma 52-weken programma Wakker ZIJN
  • Boek Stilte ZIJN
  • Coaching bij jouw proces
  •  Achtergrondinformatie vanuit de Advaita & Dzogchen
  • 2 Stiltedagen

DATA
- zondag 26 november 2023 Stiltedag (de Hemrik)
- zondag 10 december 2023 (10-16 uur Sneek)
- zondag 7 januari 2024 (10-16 uur Sneek)
- zondag 4 februari 2024 (10-16 uur in Sneek)
- zondag 3 maart 2024 (10-16 uur in Sneek)
- zondag 7 april 2024 (10-16 uur in Sneek)
- zondag 2 juni Stiltedag 2024 (de Hemrik)
- zondag 7 juli 2024 (online 10-12 uur) 
- zondag 3 september 2024 (online 10-12 uur)

         Je bijdrage: 

         

Betaling in termijnen: 

         

Mocht de bijdrage een drempel voor je zijn, neem dan contact met mij op.  

 900,- eenmalig

 300,- in 3 termijnen

Esther

Deelnemer verdiepingsgroep

In de verdiepingsgroep voel ik zoveel herkenning. Hoe jij steeds weer verwijst naar de mogelijkheid om vrij te zijn. De herkenning van die stilte en het altijd aanwezige bewustzijn. Dat helpt mij dat steeds te herinneren in het dagelijks leven. Mijn omgeving begrijpt niet zo goed wat ik meemaak, ik ben heel blij dat dit op mijn pad is gekomen. 

Sjoukje

Deelnemer verdiepingsgroep
De dag raakte me diep. Bij het uitzoomen voelde ik daadwerkelijk de blauwe lucht en een enorm gevoel van vrijheid, mijn grootste verlangen, overspoelde me. Dit proces is intens, maar ik merk dat het steeds meer opent en ik voel me bevrijdt van zwaarte. Het is vreugdevol! 

In mijn boek Stilte ZIJN beschrijf ik mijn eigen zoektocht naar bevrijding en het proces van ontwaken.  

uit: Stilte Z i j n