Energiegevers en energienemers

Een mooie oefening om grip te krijgen op je energiebalans, is om te kijken naar je werkbalans en energiegevers en –nemers in je dagelijks leven en je werk. Meestal wisselen periodes van ‘lekker aan het werk’ zich af met periodes waarin je ‘stug doorgaat’.

Kijk eens in jouw werkbalans wat je herkent van deze beide kanten: Je bent lekker aan het werk en dat betekent dat je er zin in hebt, je eigen flow volgt, gemotiveerd bent en dat het werk je energie oplevert. Of je zit in ‘stug doorgaan’, de modus waarbij je aan het volhouden bent, de druk van buitenaf komt en je weinig invloed en zeggenschap ervaart over je werk.

Het kan heel goed zijn dat je werkhouding in de ene periode wat meer overhelt naar ‘lekker aan de slag’ en in de andere periode meer naar ‘stug doorgaan’. Wat bepaalt nou aan welke kant je terechtkomt? Dat is afhankelijk van de balans tussen de aspecten van je werk die voor stress zorgen en de aspecten waarvan je energie krijgt. Daartussen beschik jij over de ruimte om bewuste keuzes te maken door veerkracht en een open mind te ontwikkelen.

Reflectievragen:

1. Welke score geef je jouw werkbalans gemiddeld op een schaal van 1 (lekker aan het werk) tot 10 (stug doorgaan)?

2. De afgelopen maand zat ik met mijn werkbalans voornamelijk in ‘lekker aan het werk’ / ‘stug doorgaan’.

3. De afgelopen drie maanden zat ik met mijn werkbalans voornamelijk in ‘lekker aan het werk’ / ‘stug doorgaan’.

4. Het afgelopen half jaar zat ik met mijn werkbalans voornamelijk in ‘lekker aan het werk’ / ‘stug doorgaan’.

Bekijk hier jouw werkbalans


Energiegevers en -nemers

Als je zicht krijgt op dat wat je energie geeft en dat wat je energie kost in je dagelijks leven en werk, kun je gaan sturen op je energiebalans.

Een energienemer is een activiteit die zich kenmerkt doordat je stemming naar beneden gaat. Of doordat je er vermoeid van raakt. Of de activiteit geeft spanning of een druk gevoel in je hoofd.

Een energiegever doet het omgekeerde: hij brengt je in een goede stemming, je ontspant of krijgt er energie van. Overigens hoeven energiegevers niet alleen plezierig te zijn; een activiteit kan ook energie geven als hij voldoening oplevert. Hij geeft je dan het gevoel dat je ergens voor zorgt, goed bezig bent en het leven in je eigen hand houdt.

Oefening: Jouw energiebalans

Stel jezelf de vraag welke activiteiten je allemaal hebt gedaan vandaag en vul het schema in. Gaf het energie? Zet dan een plusje in de eerste kolom. Nam het energie? Zet dan een minnetje in de tweede kolom.

Energiegevers en nemers-invulblad

Kijk na het invullen van het schema, hoe het zit met je balans. Kun je deze activiteiten veranderen? Zo niet, dan ligt er een uitdaging op je te wachten. Als je de activiteiten niet kunt beïnvloeden, met andere woorden je moet ze doen, dan kun je ze met meer aandacht en bewustzijn uitvoeren.

Op het moment dat je met je aandacht volledig bij de activiteit bent, hoeft het je niet zoveel energie te kosten. Vooral het verzet op de activiteit, onze gevoelens en gedachten erover kosten ons energie.