Zelfrealisatie begint hier en nu

Zelfrealisatie betekent jezelf realiseren dat je bewustzijn bent. Bewustzijn wordt zich bewust van zichzelf. Steeds meer verschuift je referentiepunt van het denken naar het voelen. Een intuïtieve intelligentie verbonden met je hart. Steeds meer verschuift je referentiepunt van interesse in de toekomst of het verleden naar interesse in het hier-en-nu. Je investeert steeds minder energie in denkverhalen, ideeën en concepten.

Zo komt er vanzelf meer aandacht en energie beschikbaar. Daar waar vroeger de energie ging naar verzet tegen wat er gebeurt of piekeren of zorgen, kun je nu hier blijven. Je bent aanwezig – in open aandacht. Je kijkt vanuit een ruimer perspectief, een ruimer bewustzijn naar alles wat er gebeurt.

Van geïdentificeerd zijn met de persona, je zelfbeeld en je lichaam verschuift je referentiepunt naar een stille aanwezigheid. Je aandacht kan hier rusten. Bij het leven zoals het nu is en alles waar je je over kunt verwonderen.

Je ziet dat er alleen maar hier-en-nu is. Dit moment is het enige wat er is. We doen mindfulness trainingen om meer in het hier-en-nu te leven, maar het gekke is dat je alleen maar hier-en-nu kunt zijn. Je kunt niet uit het hier-en-nu! Je aandacht kan echter wel ergens anders zijn. Je aandacht en je referentiepunt bepaalt je realiteit en ervaring. Daarom beginnen we in bewustzijnsontwikkeling met de aandacht onderzoeken. Waar is je aandacht? Wat is het wat de aandacht waarneemt? Waar je aandacht is, daar ben je.

Dit is het moment om dieper in jezelf te gaan kijken, om het Zelf te ontdekken als je ware aard. Je geeft de controle en alles wat je dacht te zijn op. Je krijgt er onvoorwaardelijke liefde en vrijheid  voor terug. Je diepere wezen, je essentie is vrede.

In zen bestaat een gezegde: "Als de realisatie diep gaat, danst je hele wezen." De Amerikaanse leraar Adyashanti kan het prachtig verwoorden. Dit gedicht is een van mijn favorieten en komt uit zijn boek 'Dansende Leegte' (een aanrader!).

 

Het eeuwige nu 

Neem een ogenblik om te controleren of je werkelijk hier bent. 

Voordat er een goed of fout is, zijn we gewoon hier.

Voordat er goed of kwaad is, of onwaardig, 
en voordat er een zondaar of heilige is, 
zijn we gewoon hier. 

Kom hier samen, waar de stilte heerst - 
waar de stilte van binnen danst. 

Precies hier, voordat je iets weet, of niet weet. 
Kom hier samen waar alle standpunten,
tot een punt vervloeien, 
en het ene punt verdwijnt. 

Kijk of je hier kunt samenkomen, 
waar je het eeuwige aanraakt, 
en het eeuwige leven en sterven op elk moment voelt. 

Kom hier samen - voordat je deskundige was, 
of voordat je een beginner was. 

Om gewoon hier te zijn, 
waar je bent wat je altijd zult zijn, 
waar je nooit iets hieraan toe zult voegen, 
of iets vanaf zult halen. 

Kom hier samen, waar het je aan niets ontbreekt, 
en waar je niets bent. 
Het hier dat onbeschrijflijk is. 
Waar wij elkaar alleen als mysterie ontmoeten. 
Kom hier samen waar je jezelf vindt,
door jezelf niet te vinden. 

Op deze plek waar de kalmte oorverdovend is, 
en de stilte te snel gaat om haar te vangen. 
Kom hier samen war je bent wat je wenst te zijn
en je wenst te zijn wat je bent
en alles verdwijnt 
in stralende leegte.

 

Dit moment en dat je hier bent, is het enige wat zeker is. 
Waar is jouw aandacht?