Bewustzijnscoaching


Coachingstraject bewust leiderschap

Bewustzijn leiderschap gaat over invloed uitoefenen op jezelf in je werk vanuit bewustzijn. In mijn coachings breng ik je in verbinding met jezelf.  Als je in verbinding bent met jezelf, precies zoals je bent ontstaat er rust en vertrouwen. Mensen voelen dat en daarmee kun je anderen inspireren en in beweging brengen. Bewust leiderschap begint met het besef dat je jezelf inbrengt in elke situatie. En dat je zelf je wereld creëert. Niets is buiten jezelf.

Leiderschap en verbinding creëren is voor iedereen. Het gaat over verbindend denken en doen: de ego-reacties doorzien. Je neemt dit mee in je werk en prive. Je zult merken dat als je innerlijke verandert, de wereld om je heen verandert. De omgeving reageert anders op je en je voelt een basisvertrouwen en rust in jezelf. Heb je genoeg van onrust en leven vanuit je hoofd. Maak dan weer verbinding met wie je bent in essentie en je hart. De wereld heeft mensen nodig die verbinding brengen en durven vanuit hun hart te leven. 

Onderdelen van de coaching zijn:

  • je fysieke balans, vitaliteit, lichaamsbewustzijn
  •  het denken en voelen en werking van lichaam en geest
  • je patronen en overtuigingen: welke realiteit creëer je?
  • de wijsheid van je hart en kracht van je intuïtie
  • bewust leiderschap ontwikkelen

Ik werk met meditatie, lichaamswerk en systemische opstellingen. Je krijgt steeds meer inzicht in de werking van lichaam en geest, in patronen en overtuigingen en komt in contact met je essentie: wie je werkelijk bent. 

Bedrijven

Voor bedrijven maak ik een offerte op maat. Het programma Bewust Leiderschap bestaat uit 4-6 sessies van gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Het uurtarief is 95.-. 


Coachingstraject zelfrealisatie

Er kan een moment komen in je leven dat je wakker wordt. Dat je ziet en begrijpt dat de manier waarop je naar de wereld keek niet klopt. Deze radicale verschuiving in jezelf, maakt een einde aan al je (ego)-identificaties. In een proces van spiritueel ontwaken verschuift je referentiepunt van de ik-persoon, het afgescheiden zelf naar naar het niet-persoonlijke bewustzijn, ook wel het Zelf genoemd. Dit is een proces van bevrijding. Van een leven in verkramping naar verlichting. 

Dit gaat gepaard met een intens proces van zelfonderzoek en het doorzien van alles wat je eerder geloofde over jezelf en het leven. Je bent vrij. In de coaching neem ik je mee naar de overgave aan dat wat er gebeurt en ben ik beschikbaar als spiegel in dit proces naar vrijheid. Lees meer >


Onderdelen van het coachingstraject zijn:

  • lichaamsbewustzijn, aanwezig zijn in het hier en nu
  • bewustzijn en zelfonderzoek
  • stilte toelaten en leven vanuit vrijheid
  • zelfrealisatie: jezelf realiseren als bewustzijn


Particulier:

85,- per sessie voor particulieren (dit bedrag is inclusief BTW)
95,- per sessie voor zzp-ers/ondernemers (inclusief BTW)
Gemiddeld duurt een coaching 1,5 – 2 uur.
Losse online sessie via Zoom: deze sessies zijn iets korter, je bijdrage is dan 60,- (inclusief BTW)
Ik houd er niet van de wekker te zetten en we nemen dus de tijd om te kijken wat gezien wil worden.

Een strippenkaart van 5 sessies voor particulieren is 375,- (inclusief BTW). Kijk ook even bij de Verdiepingsgroep Zelrealisatie.  Dit is een kwartaalgroep waar zelfonderzoek centraal staat. Hierbij ontvang je ook maandelijks een coachingssessie. 


Vergoedingen

Als particulier kun je op verschillende manieren de kosten voor zowel individuele- begeleiding of een groepssessie vergoed krijgen:

Via je werkgever

Vrijwel elke werkgever heeft een budget beschikbaar voor preventie, werkkostenregeling (WKR), ziekteverzuim en/of persoonlijke ontwikkelbudget. Steeds vaker kies je voor een persoonlijk ontwikkeltraject gericht op bewust leiderschap een coach die bij jou past.

Daarnaast is het ook mogelijk om te kijken of je werkgever een yoga of mindfulness-traject (deels) vergoed: yoga en mindfulness zorgen voor een toename van werkplezier en een afname van ziekteverzuim. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Als je spanningsklachten hebt, zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hiervoor neem je contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.