je essentie realiseren als vrijheid


Coachingstraject zelfrealisatie

Zelfrealisatie, ook wel zelfverwerkelijking genoemd gaat om leven vanuit je hart, je diepste Zelf. Doen wat je roeping is, werkelijk jezelf zijn, vanuit je diepste zijn. 

Dit is een innerlijke reis en verschuiving van je referentiepunt in jezelf. Je realiseert je dat je essentie bewustzijn is en dat je beschikt over een scheppende kracht. Tegelijkertijd gaat het over leven in volledige overgave. Deze beweging naar binnen en het kiezen voor dat wat wezenlijk voor je is en dat wat jouw bezield, kan zich steeds meer gaan manifesteren in je buitenwereld. 

Je hebt gezien dat je oude kijk op de wereld niet meer klopt. Leven vanuit je hoofd, vanuit het denken, vanuit doen heeft je niet het geluk gebracht. Je bent wakker en bereid de reis naar binnen te maken. Dit maakt een einde aan alles wat eerst heel echt en belangrijk leek. Dit is een proces van bevrijding. Van een leven in verkramping naar verlichting. Je ziet dat je altijd al heel, compleet en vrij bent en je wilt geen concessies meer doen aan wie je bent. 

Dit gaat gepaard met een intens proces van zelfonderzoek en het doorzien van alles wat je eerder geloofde over jezelf en het leven. Je bent vrij.

Ik begeleid je in levensvragen en soms naar nieuw werk. Belangrijk is steeds weer te vertrouwen, te ontspannen en dit proces te laten gebeuren, totdat je twijfelloos bent geworden. In de coaching neem ik je mee naar de overgave aan dat wat er gebeurt en ben ik beschikbaar als spiegel in dit proces naar vrijheid. Lees meer >


"Wat je ten diepste bent is vrij 
diep in jou is een vrijheid die niet van deze wereld is
het wil zichzelf kennen
het is liefde 
en het is onvoorwaardelijk
het wacht op jou om ontdekt te worden"

Onderdelen van het coachingstraject zijn:

  • meditatie en in stilte zijn
  • lichaamsbewustzijn, aanwezig zijn in het hier en nu, thuis zijn
  • zelfonderzoek: waarin ontstaat verkramping en je identificaties onderzoeken
  •  zien dat alles het spel is van ervaren en dat ervaren open is
  •  zien dat alles wat verschijnt jouw geest is en wat hier aan vooraf gaat
  • zelfrealisatie: jezelf realiseren als bewustzijnIk schreef een boek over mijn eigen zoektocht naar innerlijke rust en vrijheid. Dit boek Stilte ZIJN is in december 2021 uitgegeven door Samsara. Als je hier meer over wilt weten, lees dan hier een fragment. 

Zodra je de diepte in jezelf als bewustzijn ontdekt, ben je vrij.
Je bent niet langer speelbal van de omstandigheden.
Er ontstaat vanzelf helderheid, rust en vertrouwen,

wat er ook om je heen gebeurt.


Je bijdrage:

Een traject waarin we de diepte in gaan en waarin je de commitment maakt aan zelfonderzoek. Dat onderzoeken waarin jij verkrampt of niet in overgave bent in jezelf of met het leven. In de ontmoeting ermee kan het ontspannen en ervaar je bevrijding. Ik werk met meditatie, zelfonderzoek, systemisch werk, inzichten vanuit de non-dualiteit en zijnsorientatie. Alles wat je zoekt is al in jezelf aanwezig en je bent altijd vrij. Die vrijheid in jezelf ontdekken, is de hoogste vorm van geluk!

Vaak kun je dit traject bekostigen vanuit een opleidingsbudget.

Een coachingstraject gericht op zelfrealisatie en bevrijding van patronen die jou blokkeren
om vanuit je hart te leven en te stralen. Want dat is zoals je bedoeld bent! 

intake en 4 sessies: 595,-
intake en 6 sessies :795,-
losse coachingsessie 105,-
losse online coachingsessie via Zoom: 95,-
verheldering over een levensvraag, systemische opstelling of terug naar het Zelf vanuit non-dualiteit.
voor zzp-ers: exclusief BTW en aftrekbaar als scholingskosten.

Gemiddeld duurt een coaching 1,5 - 2 uur. Je betaalt per sessie. 


Kijk ook bij de Stilte-ontmoeting Thuis.  Ik organiseer regelmatig een online ontmoeting voor een meditatie en inspiratie. Daarnaast is er de Jaartraining Verdiepingsgroep Stilte ZIJN in Sneek waarin je elk jaar in november kunt instromen. Dit is een groep waar zelfrealisatie en zelfonderzoek centraal staat en vooral de praktische toepassing en integratie ervan in  je dagelijks leven. alleen met je hart kun je helder kijken