Teamcoaching


vitaliteit in je bedrijf

Teamcoaching: samen ontwikkelen en omgaan met verandering

 

Help je team omgaan met verandering en werkdruk. Ik geef workshops en teamtrainingen op het gebied van vitaliteit en persoonlijk leiderschap. Daarnaast doe ik teamcoaching: ik help het team ontwikkelen naar een betere samenwerking, verbinding en focus op het resultaat. Deze tijd vraagt van professionals om zelf sturing te nemen in de balans werk en privé. Omgaan met snelle veranderingen en snel schakelen in verschillende projectteams en rollen. Ik breng graag een pauze-moment en weer nieuwe energie en verbinding in je team. 

In een teamcoaching besteed je 5 ochtenden aan de ontwikkeling van het team als geheel. Wat doen we als team goed? Wat gaat minder goed? Wat is helpend ? Wat werkt belemmerend? Wat is jouw bijdrage aan ons doel? Wat ben je aan het doen, hoe en waarom. Om samen te kijken waar je effectief bent en waar niet. 

Werkdruk, stress, en weerstand het put ons uit. Omgaan met verandering, emoties, moeizame samenwerking… we zien het dagelijks op de werkvloer. Het is verlies aan energie en talent. In een teamcoachingstraject daag ik het team uit om zelf eigenaar te worden van teamontwikkeling, zelf doelen te bepalen en er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Ik geef inzicht in groepsdynamiek en zorg voor openheid en verbinding in het team. Ik krijg van teams terug dat ze blij verrast zijn met de sfeer en openheid die ontstaat op deze trainingen. Mijn kracht is rust en bewustzijn brengen in je team. 

Lees meer in mijn blog over teamcoaching
Lees meer in mijn blog over weerstand in teams bij verandering


    Meer weten?