vitaliteit

in je bedrijf

Vitaliteit in je bedrijf

Deze tijd vraagt van professionals om zelf sturing te nemen in de balans werk en privé. Omgaan met snelle veranderingen en snel schakelen in verschillende projectteams en rollen. Ik breng graag een pauze-moment voor je team. Vertragen geeft bewustzijn en verbinding. Wat doen we als team en wat is jouw bijdrage aan ons doel? Wat ben je aan het doen, hoe en waarom. Om samen te kijken waar je effectief bent en waar niet. 

Werkdruk, stress, en weerstand het put ons uit. Omgaan met verandering, emoties, moeizame samenwerking… we zien het dagelijks op de werkvloer. Het is verlies aan energie en talent. Een ontwikkeldag of workshop op het gebied van vitaliteit en leiderschap daagt je uit om zelf sturing te nemen op het gebied van fysieke en mentale vitaliteit.

Wil jij met je team aan de slag met vitaliteit?

Vitaliteit en leiderschap

Vitaliteit in bedrijf.
Je team naar verbinding en balans.

BLOEI! voor teams

Voor teams die vanuit verbinding en vertrouwen met elkaar willen samenwerken.

Mindful werken

Werken met mindfulness.
Omgaan met verandering en stress. 

Ja, ik wil een kennismakingsgesprek