Verdiepings-jaargroep Stilte ZIJN

De Verdiepings-jaargroep is vooral ervaringsgericht en gericht op jouw proces van ontwaken. Elke dag heeft een thema als rode draad van waaruit we zelfonderzoek toepassen en tegelijkertijd is er ruimte om in te brengen wat je bezig houdt.

Ik heb deze jaartraining opgezet vanuit de vraag: Zelfrealisatie en dan? Als je wakker wordt dan verschuift je referentiepunt van het dagelijkse IK, naar het altijd aanwezige gewaarzijn. Maar met de realisatie dat je het Zelf bent, begint pas het proces.

Er start een proces van afbraak, destructie, zuiveren vanuit een universele intelligentie. Je kunt steeds meer neigingen die je niet meer dienen, zien en laten. Het kan zijn dat er veel levensenergie vrijkomt. Het kan ook zijn dat er een grote vermoeidheid ontstaat of andere fysieke en energetische spanning vrij kan komen.

Alleen met het ‘zien’ en ‘weten’ is er nog geen bevrijding. Als het vuur van ‘Waarheid’ in je brandt en je verlangt naar bevrijding, dan vraagt dit je aandacht. Zelfonderzoek en meditatie  is steeds weer een poort naar meer helderheid en vrijheid.

Zelfrealisatie is de realisatie dat je bewustzijn en liefde bent. Als hiermee ook zelfverwezenlijking ontstaat, betekent dit dat je dit ook steeds meer kan ZIJN, kan belichamen in het dagelijks leven. Dat er meer helderheid en overgave ontstaat. Dit is overigens een spontaan gebeuren.

Tegelijkertijd kun je zeggen dat het al je aandacht vraagt. Omdat we in het dagelijks leven altijd te maken krijgen met verstorende emoties. Omdat we het denken een sterke kracht is. Omdat we nu eenmaal zijn bedraad zijn met angsten en omdat er sterke overlevingskrachten meespelen, die ons verhinderen om kwetsbaar en open te zijn.  Omdat het ego een sterke  afweer en weerstand biedt.

Deze Verdiepings-jaargroep geeft je de mogelijkheid dit zelfonderzoek te doen en langere momenten in stilte te ZIJN, samen met anderen die ook dit pad gaan.

Dag 1 Stiltedag

We starten met een Stiltedag bij New Eden, een prachtig retreat center in de landerijen en bossen nabij het Friese Beetserzwaag. Op een Stiltedag wordt je uitgenodigt om je denkverhalen te doorzien. Dit doen we door een dag niet te spreken. Hierdoor kunnen de bewegingen van je denkgeest kalmeren. De neigingen van je persoonlijke, dagelijkse zelf komen tot rust. Je herinnert je weer je ware aard als ontspannen en vrij. Omdat we met een groep in stilte zijn, is een stiltedag een krachtige ervaring van samenkomen in dit altijd aanwezige gewaarzijn.

Dag 2 Non-dualiteit, context en verdieping

 

Je ontvangt een context vanuit de non-dualiteit en we richten ons op de herkenning van de eenheid die er altijd is, maar die het denken niet kan waarnemen. Het eenheidsbewustzijn is het vertrekpunt van de verschillende non-duale wijsheidstradities (Advaita Vedanta vanuit het hindoeisme en Dzogchen vanuit het tibetaans Boedhisme). We oefenen met de grondhouding die bestaat uit presentie en waarnemendheid en het besef dat alles heel en compleet is). Als we ons begeven op het pad van zoeken naar bevrijding staat de vraag: Wie ben ik? Centraal. Wie of wat ben je als je alle concepten en identificaties weghaalt? Hoe herken je het Zelf? Je gaat terug naar je oorsprong en de herkenning van je Boeddhanatuur.

Dag 3 Het ego & de IK-Kramp

‘Alles wil gekend worden’. Vanuit de herkenning van ons ware Zelf ontstaat er ook meer zicht op het ego, oftewel de IK-kramp die voor ons allemaal universeel is, maar zich toont in vele gedaanten en vermommingen. Het ego bestaat in werkelijkheid niet, maar zou je kunnen zien als een besturingsprogramma vol met overtuigingen, herinneringen, associaties die je helpen om te overleven en weg te halen bij kwetsbaarheid.

Het ego staat gelijk aan IK: het Ik als middelpunt in je bestaan. In werkelijkheid bestaat dit IK niet en is het louter een gedachte. Helder is dat we vanuit het dagelijks leven meestal vanuit reactiviteit , angst en afweer of een grijpen reageren: vanuit de IK-kramp. In de beoefening van meditatie, rusten in ZIJN ontstaat steeds meer vrijheid en afstand naar deze sterke krachten. Daarin is een grote vreugde vindbaar: verlichting en bevrijding.

Belangrijk is dat je niet van het ego af hoeft te komen, het doet gewoon mee en zal dat altijd blijven doen. Je krijgt in je beoefening meer zicht, helderheid en vrijheid.

Dag 4 Ontwaken naar Eenheid

Wat gebeurt er als je wakker wordt? Wat is het verschil tussen een verlichtings- of eenheidservaring en daadwerkelijke gerealiseerd Zijn? Bestaat er uiteindelijk zoiets als ‘verlicht’ zijn? Verlichting ziet er in de praktijk anders uit dan je dacht. Zelfonderzoek betekent dat je je ware aard onderzoekt en dat doe je door je aandacht en prioriteit steeds weer te leggen bij de onmiddelijke herkenning van het bewustzijn. We werken met optiekverhoging en de herkenning van ontwaken op het niveau van het denken, hart en de buik. We herkennen dat wat voor ons allemaal universeel is en aangeboren. Er is een liefde, wijsheidsgeest die in ieder van ons is ingebed.

Dag 6 Verlichting in relaties

We definieren onszelf altijd in relatie tot een ander, een situatie, tot de omstandigheden, tot concepten. Vanuit de dualiteit en onze denkgeest nemen we onszelf waar als subject en object. Hierin ontstaat het lijden en de spanning in ons bestaan. Dit heeft zijn oorsprong in het huis van je ouders, onze vroegste relaties. Hoe speelt dit mee in je huidige relaties en hoe kun je je relatie(s) gebruiken als materiaal voor bevrijding en zelfonderzoek? Ten diepste zijn we een. Jij bent ook die ander, in ons hart weten we dat we verbonden en een zijn met alle levende wezens. In deze blog lees je hier meer over. We keren in meditatie altijd weer terug naar de belangrijkste relatie en dat is de relatie, verbinding met je essentie, het Zelf. Dat wat altijd liefdevol aanwezig en compleet is, onaangetast is en vervuld is van zichzelf. Het straalt door jouw heen, uit je ogen. Deze herkenning geeft steeds weer vreugde, vrijheid en liefdesmoed om jezelf te zijn en je vanuit je hoogste waarheid uit te drukken in je relaties.

Dag 7 Stiltedag (optioneel)

We sluiten af met een Stiltedag waarin je kunt integereren.

Dag 8 en online meditatie momenten.

In de zomer bied ik via de app van de Verdiepingsgroep momenten van mediatie aan en na de zomer is er een terugkomment online.

Maaike Dijkstra


Maaike Dijkstra (1973) is bewustzijnscoach met een focus op zelfrealisatie en innerlijke rust en auteur van het boek Stilte ZIJN (Samsara 2021). Haar missie is om je te begeleiden naar innerlijke rust en vrijheid. Ze begeleidt mensen in het proces van bewustwording en ontwaken. Ze deelt haar inzichten en ervaringen op social media en in haar blogs waar ze onderwerpen verkent als zelfrealisatie, non-dualiteit en het vinden van innerlijke rust. 

Naast haar werk als coach en schrijver, heeft Maaike ook ervaring in teamcoaching, systemisch werk en biedt ze mindfulness aan bij organisaties. Je bent welkom in haar coachingstudio in IJlst, bij een yogales in Sneek of de Jaargroep in Sneek. In deze jaargroep ontmoeten we elkaar in dit proces en staat de integratie van verlichting in het dagelijks leven centraal. Ook organiseert ze retreats en stiltedagen in Friesland en op Vlieland. Maaike is moeder van vier kinderen, woonachtig in IJlst en regelmatig te vinden op en in het Friese buitenwater.