Alles is een spiegel. Alles verschijnt in jouw geest.

Kun je zien dat alles wat jij ziet in de wereld een projectie is van jouw geest? Jouw leven, jouw relaties, jouw werk, jouw lichaam, jouw gedachten, jouw gevoelens. Hoe jij de wereld ervaart is een afspiegeling van jouw geest, van jouw innerlijke wereld. Alles wat je ziet verschijnt in jouw geest anders kon je het niet waarnemen. Jouw geest of bewustzijn is oneindig ruim en omvat alles. Hoe jij de wereld ervaart, hangt af van jouw staat van bewustzijn. Ruim en open of verkrampt en verstrikt. 

 
Het is radicaal. Maar door te zien dat er niet een wereld buiten jou is die jou dingen ‘aan’ doet, maar te zien dat jij de wereld bent die je ziet, kom je steeds dichter bij waarheid. Je kunt je geest, bewustzijn steeds beter leren kennen en zo steeds ermee leren werken. Zo ontstaat er steeds meer helderheid. 
 
De diepste waarheid is dat er alleen maar deze ene open ervaring is. En dit moment. En dat we niet weten wat er het volgende moment gebeurt. Zeker nu. In een wereld vol angst en onzekerheid zie je dat we hechten aan ideeen, verkrampen, vasthouden aan meningen, wij-zij denken. Het past precies bij ons overlevingsmechanisme.
 
Het bedekt onze kwetsbaarheid en niet-weten. Dat we kwetsbaar zijn en het niet weten. Dat is dichter bij de waarheid. Dat we worden geraakt in discussies, gevoelens van onzekerheid en afwijzing en dat helemaal mogen doorvoelen.
 
Zonder er een ik-verhaal van te maken. En zonder dat we een gevoel of emotie af te wijzen in onszelf. Het leven vraagt je alles totaal en direct te ervaren. Ermee zijn en alle gedachten en emoties laten neerdwarrelen in de stille wateren en diepte van ons Zijn.
 
Dat is een vorm van liefde.
Dat is wat we mogen leren en zien. Want alles wat je ziet, verschijnt in jouw geest.