Bewustzijnscoaching: terug naar wie je bent

Bewustzijnsontwikkeling is een reis naar binnen en wat mij betreft de mooiste reis die je kunt maken. Het brengt je vrijheid en geluk. Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren. Je krijgt geen nieuwe methoden en technieken aangereikt. Geen stappenplan of verbeterplan.

Je gaat namelijk terug naar wie en wat je al bent. Bewustzijnsontwikkeling is een innerlijke reis terug naar jezelf en je begint weer te leven, daar waar je zielloos en verkrampt bent geworden. Je kunt ontdekken dat dat wat je ten diepste bent, altijd al vrij is geweest.

We zijn zo geneigd ons geluk buiten onszelf te zoeken, dat we dit vaak lang over het hoofd zien. Totdat de tijd rijp is en je in je leven ziet dat beknellende patronen zich herhalen. Het mooie van bewustzijnsontwikkeling is dat het je bevrijdt van alles wat je hebt aangeleerd en voor waar hebt aangenomen.

Je kunt een vrijheid en helderheid gaan ervaren die altijd al latent aanwezig was, maar die nog versluierd was in jezelf. Je kunt meer genieten en bewuster reageren op wat er in elk moment gebeurt. Ook ik heb jarenlang workshops en trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke groei. Ik heb daar ook zeker vaardigheden en inzichten opgedaan, die maakten dat ik mezelf beter ging begrijpen. Ook heeft het me geholpen meer ontspanning te ervaren.

Maar het hele groeiparadigma waarop onze maatschappij is gebaseerd gaat ervan uit dat we niet goed genoeg zijn. Dat we iets moeten bereiken en een betere versie van onszelf moeten worden. Dat klopte voor mij niet met wat ik intuïtief in mijn hart wist.

Om intuitieve intelligentie beter te begrijpen is de volgende metafoor heel behulpzaam.

Wat we met ons bewustzijn kunnen ervaren, wordt zichtbaar door een vergelijking met water te trekken. Op elk niveau kunnen we iets anders met water doen. Met een druppel water, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat een postzegel plakt of we kunnen er een foto van maken. De druppel is zuiver water, maar de hoeveelheid bepaalt wat we ermee kunnen doen.

Het volgende niveau is geen druppel water, maar een glas water. Dan kunnen we er ineens onze dorst mee lessen of in het glas water een bosbloemen zetten. Doordat het water van druppelvorm naar een glas water is getransformeerd, kunnenwe er nieuwe dingen mee doen. Als we geen glas water hebben maar een badkuip vol water ontstaan er wederom nieuwe mogelijkheden. We kunnen dan in bad gaan om ons te wassen of we kunnen in de badkuip kleding wassen. We kunnen er ook een klein bootje in laten varen. Als er geen badkuip is maar een oceaan vol water ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden. We kunnen erin zwemmen en met een grote boot de oceaan bedwingen. In de oceaan ontstaat er leven. Zo bepaalt de hoeveelheid water wat we ermee kunnen doen.

Bewustzijn werkt volgens hetzelfde principe als water. Bij elk bewustzijn ontstaan nieuwe mogelijkheden. Op het moment dat we deze bewustzijnslaag toelaten, krijgen we contact met onze intuïtie en gaat synchroniciteit voor ons werken, kunnen we vanuit intentie bewuster ons leven creëren en zien we dat alles met elkaar samenhangt. Het is hetzelfde gevoel als we ‘s ochtends wakker worden uit de slaap. De ogen gaan open en we ervaren een nieuwe dimensie in de wereld. Deze dimensie is verbonden met het hart.

Tenslotte is er ook het absolute bewustzijn. Het zien dat je aan alles vooraf gaat. Dit is het absolute nulpunt, pure potentialiteit en kan nauwelijks worden beschreven. Hierin is het persoonlijke en elke relatie met ‘iets’ of het goddelijke volledig afwezig. Het is de bron waarin alle levendige aanwezigheid ontstaat.

Zelfonderzoek en meditatie kan je helpen om een verruiming te ervaren in jezelf. Een verruiming en een grootsheid die je in verwondering achterlaat. Het is een innerlijke zoektocht die de moed vraagt om onszelf van een afstand te bekijken, zodat we zicht krijgen op wie we werkelijk zijn. Het vraagt je je houvast en al je ideeën en aannames los te laten.

Onderbewustzijn stuurt je gedrag aan

Als we spreken over het onderbewustzijn doelen we op de gedachten en gevoelens die niet- of niet onmiddellijk toegankelijk zijn. Het gaat niet om gedachten en processen die niet bewust aangestuurd worden, wat zich kan uiten in dromen of onbewust gedrag. Het onderbewustzijn zit vol met onbewuste overtuigingen die ons gedrag sturen. Dat is waarom mensen keer op keer niet slagen in hun werk of moeite hebben een vaste partner te vinden.

Op bewust niveau wil je graag een vaste baan of een vaste partner, maar op onbewust niveau vertoon je gedrag waardoor deze relatie elke keer wordt verbroken. Onbewuste overtuigingen zorgen ervoor dat negatieve patronen zich herhalen. Totdat de oorsprong van de gedachten en emoties in onszelf volledig worden doorzien, gevoeld en gekend.

Bewustzijn geeft de mogelijkheid om te kijken, omdat het bewustzijn zichzelf wil kennen. Alles wil gezien worden en er is een intelligentie in ons, die onszelf terugroept naar onszelf. Het is elke keer weer bevrijdend om dieper in jezelf te kijken. En heel bijzonder om te zien, hoe deze grote intelligentie in ons, ons precies laat zien wat we nog mogen bevrijden om ons grootste potentieel te leven.

Spiritueel volwassen worden of spiritueel ontwaken

Afhankelijk van waar je naar verlangt kun je in bewustzijnsontwikkeling twee benaderingen zien. Allereerst kun je via zelfonderzoek spiritueel volwassen worden. Dat betekent dat je vrijer leeft en je niet meer wordt aangestuurd door onbewuste patronen van het innerlijk kind. Je bent niet meer slachtoffer van de omstandigheden. Je kunt je eigen waarheid voelen en leven, ongeacht de omgeving of wat je hebt geleerd.

Er ontstaat een geestelijke rijpheid waardoor je kunt zien dat alles wat je in de wereld ervaart, in jezelf zit. Het is niet meer mogelijk iets bij de ander te plaatsen, bij de situatie of te wijten aan de omstandigheden. Doordat je niets meer hoeft weg te drukken, komt er veel meer levensenergie beschikbaar. Als je niet meer gelooft in het ego-denken en alles wat je daarin ondermijnt,  komt er heel veel plezier in je leven terug.  Er ontstaat meer innerlijke ruimte in jezelf en je kunt steeds meer vanuit je potentieel gaan leven en werken.

Spiritueel ontwaken gaat over een dieper proces van zelfonderzoek. Het gaat hierbij om het doorzien van al je identificaties en aannames. Het gaat over zien en weten wat je werkelijk bent. Je kunt zien dat je ook niet de persona bent, maar dat er iets groters is dat aan alles vooraf gaat, waar jij deel van bent. Zelfrealisatie gaat over de diepste vragen die je kunt stellen: wie ben ik? In dit proces verschuift je referentiepunt van de IK-persoon, het afgescheiden zelf, naar het niet-persoonlijke bewustzijn: ook wel het Zelf genoemd.

In dit spiritueel ontwaken kun je zien dat het leven als een droom is. We nemen het leven en de zuivere realiteit meestal niet helder waar, maar vanuit een denkbeeldig IK en afgescheidenheid. Een denkbeeldig IK dat het leven moet sturen. Dit denkbeeldige IK kan worden doorzien en wegvallen. Wat overblijft is een diepe vrede en en overgave aan het leven zelf, precies zoals het is. Hier lees je meer over bewustzijnscoaching en zelfrealisatie.

Maaike Dijkstra


Maaike Dijkstra (1973) is een auteur van het boek Stilte ZIJN (Samsara 2021) en bewustzijnscoach met een focus zelfrealisatie en innerlijke rust. Haar missie is om rust en bewustzijn te brengen. Ze deelt haar inzichten en ervaringen op social media en in haar blogs waar ze onderwerpen verkent als zelfrealisatie, non-dualiteit en het vinden van innerlijke rust. 

Naast haar werk als coach en schrijver, heeft Maaike ook ervaring in teamcoaching, waarbij ze teams helpt te groeien in leiderschap en vitaliteit. Je bent welkom in haar coachingstudio in IJlst, bij een  yogales in Sneek of een stilte-ontmoeting online van de Verdiepingsgroep. Ook organiseert ze retreats en stiltedagen in Friesland en op Vlieland. Maaike is moeder van vier kinderen, woonachtig in IJlst en regelmatig te vinden in het Friese buitenwater.