maart 11

0 comments

Teamcoaching: Teams in ontwikkeling

By Maaike Dijkstra

maart 11, 2021


Teams in verandering: de verschillende teamfasen

Strikt genomen zitten teams altijd in verandering. Ons brein houdt niet van verandering en onvoorspelbaarheid. Ook in de groep veranderen de omstandigheden steeds weer en gaan we door verschillende fasen. Deze staan hieronder toegelicht en hebben alles te maken met de werking van ons zenuwstelsel en brein. Steeds als er een nieuw lid in de groep komt, of een nieuwe leiddinggevende gaat het team terug naar fase 1: de fight/flight fase. De tweede fase is de conflictfase. Weerstand tegen de verandering wordt zichtbaar. In deze fase zie je wij-zij groepen ontstaan. Mensen maken bondjes  om invloed te kunnen uitoefenen. Je ziet vergroting van de tegenstellingen. Typisch gedrag in deze fase: roddelen, klagen, spreken over anderen, problemen doorspeken naar de leidinggevende (in plaats van zelf oplossen).

Teamfasen: De vecht/vlucht-, strijd-, samen- en werk-fase (Bron: Floor Daver)

De samenfase richt zich op eenheid in de groep en er is vertrouwen, maar het gevaar is dat het team niet meer open staat voor vernieuwing of andere groepen. De werkfase verwijst naar een team dat zichzelf stuurt met wisselend leiderschap. Verandering in de groepsdynamiek vindt plaats elke keer dat er een nieuw teamlid in de groep komt. Dan gaat het team opnieuw door de ontwikkelfase en start het proces weer opnieuw. Van de vluchtfase naar de conflictfase, naar de samenfase, naar de werkfase. Dit heeft te maken met emotionele veiligheid en de werking van ons brein. We zijn maar voor een deel bewuste wezens.  In het alledaagse leven en in de samenwerking met anderen speelt emotionele veiligheid een cruciale rol. Durf je kwetsbaar te zijn? Durf je elkaar aan te spreken op dat wat niet goed gaat? Is er openheid en waardering naar elkaar? Wordt er een levendige discussie gevoerd in het team over de inhoud en visie op het werk? Dit zijn tekenen dat het in een team goed zit als het gaat om vertrouwen en emotionele veiligheid.